Kütüphanecilik Mesleki Web Siteleri

Kütüphanecilik Mesleki Web Siteleri

GİRİŞ

İnsanoğlu ilk çağlardan beri sürekli iş, sosyal ve günlük hayata dair sayısız teknolojik yenilikler getirmiştir.  Yaşam boyu öğrenme ve bilgiyi ilerletme dürtüsü toplumların her zaman görevi haline gelmiştir. Bazı kesim için bu dürtüler görev iken bazıları için sorumluluk haline gelmiştir. “Sorumluluk verilmez, sorumluluk alınır. Sorumluluk bilinç işi olduğu kadar gönül işidir.”  Bu ilkelere dayanarak çıkılan yolda bazı gelişmeler kütüphaneler alanında da gerçekleşti.

Malumunuz 2020 yılına güzel başlanmış olsa da birçok beklenmedik olaylarla noktaladık. Bunların içinde dünyayı da etkisi altına alan Covid-19 bunun da beraberinde eğitsel, siyasi, sosyal, ekonomik sorunlar ortaya çıktı. Tüm bu sorunlarla mücadelemizde insanın sosyal bir varlık olduğunu tekrar tekrar hatırlamış olduk. Süreç yönetimi verimli olan kişiler için avantaja dönüşen bu süreç, toplumun bazı kesinimde de olumsuz duyguları ve davranışları ortaya çıkardı. Fakat bu süreci yönetirken Kütüphanelerin, Kütüphanecilerin, Bilişim Uzmanlarının, Teknik ve Sosyal her alanda gelişmelerin olduğu, bir çağ atlanıldığı, her şeyin online haline geldiği bir dönemdeyiz. Bu gelişmeler elbette bilginin de katlanarak değiştiğini de gözler önüne sermektedir. Gözle görünür bir şekilde büyüyen bu gelişmeler elbette profesyonellerini harekete geçirdi. Kimisi araştırmalarla kimisi makaleleriyle, kimisi sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında düşünceliyle kimisi kütüphanelerin mekan kavramını ortadan kaldırarak kimisi kütüphanelerin daha aktif olmasını daha güncel çalışmalar yaparak kimisi projelerde çalışarak kimisi de projeler ortaya koyarak gelişmelere katkı sağladı.

İşte Gelişen ve değişen Dünya’da bilginin yönetimini ve sınıflanmasını yapan Bilgi Profesyonelleri iş başında. Kütüphanecilik  Mesleki Web Siteleri’ni siz kullanıcılar için derledik. Artık biz bir tık ilerideyiz.

AMAÇ

Kütüphanecilik Mesleki Web Siteleri Türkiye’deki tüm mesleki platform amacıyla açılmış web sitelerini, sosyal platformları ve bunlara ait en güncel gönderileri kullanıcılarıyla buluşturmaktadır. En güncel mesleki yazıları bir arada bulundurmakla birlikte, aktif erişim ucu ile de anında veriyi kullanılır hale getirmek ve bilginin gelişim hızına güç kazandırmaktadır.

HEDEF

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yapılmış yenilikleri ortaya koymak, online bilgi karışıklığının önüne geçmek,  güncel verilerin işlenmesini ve bilgilerin aktif kullanılmasını sağlamak amacıyla uzmanlık alanımızda kendi oluşumlarımızı ön plana taşımak, mesleki bilgilerin kullanılırlığını arttırmak,yaşam boyu öğrenmeyi destekleyerek, teknoloji ile bilginin ayrılmaz bir bütün olduğunu anlatmak, daima ileriye adım atmak, alana dair yöntemler kullanarak Türkiye’de böyle bir çalışmanın öncülüğünü yapan, güvenilir bir örnek olmak.

 • Resmi Kurumlar :1
 • Dernekler: 5
 • Çeşitli Kaynaklar: 14
 • Kişisel Siteler: 13
 • Dergiler: 9
 • BBY Bölümü ve Topluluklar: 11
 • Alanında Teknik Sayfalar: 11
 • Kütüphanecilik Sosyal Medya Sayfaları
  • Twitter: 21
  • Facebook: 25
  • Facebook Grupları: 8
 • Toplam: 118
Çeşitli Kaynaklar
 • Projem Kütüphane
 • Bilgi Bilimi
 • Error
 • Açık Erişim
 • Error
 • Error
 • Error
 • İhale Kütüphane
 • Okuyay Platformu
 • Kütüphane Sever
 • Creative Commons Türkiye
 • Error
 • BBY Haber
 • Error
No items

RSS Error: A feed could not be found at https://ekaynaklar.com/category/genel/. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

RSS Error: A feed could not be found at http://www.herkesicinkutuphane.org/. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

RSS Error: WP HTTP Error: Geçerli bir adres sağlanmadı.

RSS Error: WP HTTP Error: Geçerli bir adres sağlanmadı.

RSS Error: WP HTTP Error: Geçerli bir adres sağlanmadı.

RSS Error: A feed could not be found at https://kutuphanedeyim.org/. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.

Kişisel Siteler
 • Bülent Ağaoğlu
 • Bülent Yılmaz
 • Error
 • Erol Yılmaz
 • Esmeray Karataş Ateş
 • Hüseyin Odabaş
 • İsmail Erünsal
 • Meral Alakuş
 • Orçun Madran
 • Sönmez Çelik
 • Şenol Karadeniz
 • Tolga Çakmak
 • Zehra Taşkın

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10001 milliseconds

Kütüphanecilik Sosyal Medya Hesapları